CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT LONG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT LONG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT LONG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT LONG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT LONG
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT LONG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VIỆT LONG

GIỚI THIỆU

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VIỆT LONG

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VIỆT LONG

Tên giao dịch quốc tế: VIET LONG INVESTMENT EQUIPMENT CORPORATION.

Tên viết tắt: VIETLONG.JSC.

Thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0311563943 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm

Công trình tiêu biểu