Tin Tức

Kết quả thí nghiệm Bulong Neo Cấp Bền 8.8

Ngày Đăng : 25/01/2016 - 12:14 PM
Đơn vị yêu cầu: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VIỆT LONG. Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM. Sản phẩm: BULONG NEO CẤP BỀN 8.8. Quy cách: M16, M20, M22. Đơn vị sản xuất: bulongvietlong.vn...

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM BULONG NEO CẤP BỀN 8.8

ĐƠN VỊ YÊU CẦU: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VIỆT LONG.
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM
SẢN PHẨM: BULONG NEO CẤP BỀN 8.8
QUY CÁCH: M16, M20, M22
ĐƠN VỊ SẢN XUẤT: BULONGVIETLONG.VN - VIETLONG.JSC
THỜI GIAN THÍ NGHIỆM: 10/06/2014


Các tin khác