Hỗ trợ kỹ thuật

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BULONG, ĐAI ỐC THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM: TCVN 1916 - 1995

Ngày Đăng : 23/03/2016 - 9:29 PM
THÔNG SỐ KỸ THUẬT BULONG, ĐAI ỐC THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM: TCVN 1916 - 1995

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BULONG, ĐAI ỐC THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM: TCVN 1916 - 1995

Đường kính

 

4

 
 

5

 
 

6

 
 

8

 
 

10

 
 

12

 
 

14

 
 

16

 
 

18

 
 

20

 
 

22

 
 

24

 
 

27

 
 

30

 
 

36

 
 

42

 
 

48

 
 

Thông số cơ bản

 
 

Bước ren

 
 

Lớn

 
 

0.7

 
 

0.8

 
 

1.0

 
 

1.25

 
 

1.5

 
 

1.75

 
 

2.0

 
 

2.5

 
 

3.0

 
 

3.5

 
 

4.0

 
 

4.5

 
 

5.0

 
 

 

Nhỏ

 
 

 

 
 

 

1.0

 
 

 

1.25

 
 

 

1.5

 
 

 

2.0

 
 

 

3.0

 
 

 

S

 
 

 

7

 
 

 

8

 
 

 

10

 
 

 

13

 
 

 

17

 
 

 

19

 
 

 

22

 
 

 

24

 
 

 

27

 
 

 

30

 
 

 

32

 
 

 

36

 
 

 

41

 
 

 

46

 
 

 

55

 
 

 

65

 
 

 

75

 
 

 

H

 
 

 

2.8

 
 

 

3.5

 
 

 

4

 
 

 

5.5

 
 

 

7

 
 

 

8

 
 

 

9

 
 

 

10

 
 

 

12

 
 

 

13

 
 

 

14

 
 

 

15

 
 

 

17

 
 

 

19

 
 

 

23

 
 

 

26

 
 

 

30

 
 

 

L và Lo

 
 

 

Theo yêu cầu của  khách hàng

 
 

 

Dung sai ren

 
 

 

Theo TCVN 1917 - 93

 
 

 

Yêu cầu kỹ thuật

 
 

 

Theo TCVN 1916 - 95

 

 Các tin khác