Hỗ trợ kỹ thuật

QUY CÁCH TĂNG ĐƠ CÁP THÉP VIỆT LONG

Ngày Đăng : 23/03/2016 - 9:33 PM
QUY CÁCH TĂNG ĐƠ CÁP THÉP VIỆT LONG

QUY CÁCH TĂNG ĐƠ CÁP THÉP VIỆT LONG

 

 
 

Loại

 
 

Thông số kỹ  thuật

 
 

Size

 
 

Tải trọng

 
 

Dài

 
 

Cân nặng

 
 

M6

 
 

6

 
 

mm

 
 

2250

 
 

N

 
 

180

 
 

mm

 
 

0.08

 
 

kg

 
 

M8

 
 

8

 
 

mm

 
 

4100

 
 

N

 
 

195

 
 

mm

 
 

0.15

 
 

kg

 
 

M10

 
 

10

 
 

mm

 
 

6500

 
 

N

 
 

230

 
 

mm

 
 

0.25

 
 

kg

 
 

M12

 
 

12

 
 

mm

 
 

9,300

 
 

N

 
 

250

 
 

mm

 
 

0.35

 
 

kg

 
 

M14

 
 

14

 
 

mm

 
 

10,850

 
 

N

 
 

280

 
 

mm

 
 

0.47

 
 

kg

 
 

M16

 
 

16

 
 

mm

 
 

13,000

 
 

N

 
 

320

 
 

mm

 
 

0.68

 
 

kg

 
 

M18

 
 

18

 
 

mm

 
 

13,950

 
 

N

 
 

350

 
 

mm

 
 

1.00

 
 

kg

 
 

M20

 
 

20

 
 

mm

 
 

17,700

 
 

N

 
 

400

 
 

mm

 
 

1.15

 
 

kg

 
 

M22

 
 

22

 
 

mm

 
 

32,000

 
 

N

 
 

428

 
 

mm

 
 

2.30

 
 

kg

 
 

M24

 
 

24

 
 

mm

 
 

39,200

 
 

N

 
 

490

 
 

mm

 
 

3.25

 
 

kg

 
 

M30

 
 

30

 
 

mm

 
 

62,500

 
 

N

 
 

530

 
 

mm

 
 

4.15

 
 

kg

 

 

 

 

                                     

 

10.   CÔNG THỨC TÍNH TRỌNG LƯỢNG THÉP VÀ THÉP  KHÔNG GỈ (INOX)

 
 

 

 

Viết  tắt

 
 

T:  Dày; W: Rộng; L: Dài;

 

A:  Cạnh; A1: Cạnh 1; A2: Cạnh 2;

 

I.D:  Đường kính trong; O.D: Đường kính ngoài;

 
 

Tấm

 
 

Trọng  lương(kg) = T(mm) x W(mm) x L(mm)

 

x  Tỷ trọng(g/cm3)

 
 

Ống  tròn

 
 

Trọng  lượng(kg) = 0.003141 x T(mm) x {O.D(mm) – T(mm)} x Tỷ trọng(g/cm3) x L(mm)

 
 

Ống  vuông

 
 

Trọng  lượng(kg) = [4 x T(mm) x A(mm) – 4 x T(mm) x T(mm)] x Tỷ trọng(g/cm3) x 0.001  x L(m)

 
 

Ống  chữ nhật

 
 

Trọng  lượng(kg) = [2 x T(mm) x {A1(mm) + A2(mm)} – 4 x T(mm) x T(mm)] x Tỷ  trọng(g/cm3) x 0.001 x L(m)

 
 

Thanh  la(lập là)

 
 

Trọng  lượng(kg) = 0.001 x W(mm) x T(mm)

 

x  Tỷ trọng(g/cm3) x L(m)

 
 

Cây  đặc tròn (láp) Dây

 
 

Trọng  lượng(kg) = 0.0007854 x O.D(mm) x O.D(mm) x Tỷ trọng(g/cm3) x L(m)

 
 

Cây  đặc vuông

 

(láp  vuông)

 
 

Trọgn  lượng(kg) = 0.001 x W(mm) x W(mm)

 

x  Tỷ trọng(g/cm3) x L(m)

 
 

Cây  đặc lục giác

 

(thanh  lục lăng)

 
 

Trọng  lượng(kg) = 0.000866 x I.D(mm)

 

x  Tỷ trọng(g/cm3) x L(m)

 

 

 

                     

 

TỶ TRỌNG CỦA THÉP VÀ THÉP KHÔNG GỈ

 
 

Thép  Carbon

 
 

7.85 g/cm3

 
 

Inox  201/202/301/302/303/304(L)/305/321

 
 

7.93 g/cm3

 
 

Inox  309S/310S/316(L)/347

 
 

7.98 g/cm3

 
 

Inox  405/410/420

 
 

7.75 g/cm3

 
 

Inox  409/430/434

 
 

7.70 g/cm3

 

 

      Hotline: 0909 175 879 để được hỗ trợ tốt nhất. Xin chân thành cám ơn.  


Các tin khác