Hỗ trợ kỹ thuật

QUY CÁCH SẢN PHẨM TẮC KÊ ĐẠN VIỆT LONG

Ngày Đăng : 23/03/2016 - 9:31 PM
QUY CÁCH SẢN PHẨM TẮC KÊ ĐẠN VIỆT LONG

QUY CÁCH SẢN PHẨM TẮC KÊ ĐẠN VIỆT LONG

 

Nội  dung

 
 

Mã  sp

 
 

Qui  cách

 
 

Loại  răng

 
 

Đường  kính

 
 

Độ  sâu

 
 

Chiều  dài

 
 

Loại  nguyên liệu

 
 

TẮC  KÊ ĐẠN VIETLONG

 
 

VLG.I1/4

 
 

1/4*3/8*1”

 
 

1/4"-20

 
 

3/8”

 
 

3/8”

 
 

1”

 
 

 

 

*Thép  Carbon

 

*Thép  không gỉ #304

 

*Thép  không gỉ #316

 
 

VLG.I3/8

 
 

3/8*1/2*1-5/8

 
 

3/8”-16

 
 

1/2"

 
 

5/8”

 
 

1-5/8”

 
 

VLG.I1/2

 
 

1/2*5/8*2”

 
 

1/2"-13

 
 

5/8”

 
 

3/4”

 
 

2”

 
 

VLG.I5/8

 
 

5/8*  7/8*2-1/2

 
 

5/8”-11

 
 

7/8”

 
 

1”

 
 

2-1/2”

 
 

VLG.I3/4

 
 

3/4*1*3-3/16

 
 

3/4”-10

 
 

1”

 
 

1-1/4”

 
 

3-3/16”

 
 

VLG.M6*25

 
 

M6*8*25

 
 

M 6

 
 

8mm

 
 

11,5mm

 
 

25mm

 
 

VLG.M8*30

 
 

M8*10*30

 
 

M 8

 
 

10mm

 
 

13mm

 
 

30mm

 
 

VLG.M10*40

 
 

M10*12*40

 
 

M 10

 
 

12mm

 
 

16mm

 
 

40mm

 
 

VLG.M12*50

 
 

M12*16*50

 
 

M 12

 
 

16mm

 
 

21mm

 
 

50mm

 
 

VLG.M16*65

 
 

M16*20*65

 
 

M 16

 
 

20mm

 
 

30.5mm

 
 

65mm

 
 

VLG.M20*80

 
 

M20*25*80

 
 

M 20

 
 

25mm

 
 

35mm

 
 

80mm

 

 

 Các tin khác